DUYURULAR

Köşe Yazısı (08.04.2019)

ADMIN

ADMIN

Köşe yazısı; bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayınlanan kısa fikir yazılarının genel adıdır. Köşe Yazıları, gazete ve dergilerin belli sütun veya köşelerinde yayımlanır. Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.

Yazıların amacı, siyasi, kültürel, ekonomik, toplumsal vb. konuları çok defa eleştirel bir bakış açısıyla anlatarak kamuoyunu yönlendirmektir. Köşe Yazılarında kesin olmaktan ziyade güzel, hoş sonuçlara varmaya; canlı, ilgi çekici olmaya özen gösterilmelidir. Yazar kendi duygu ve düşüncelerini en başarılı şekilde yansıtarak okuyucu ile arasında sıkı bir bağ kurar.

Genel özellikleri: * Gerçek olaylar veya düşüncelerle ilgili konular işlenir. * Konular tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. * Düşünce ön planda olmalıdır. * Konular çok değişik açılardan ele almadan, ayrıntılara inmeden işlenir. * Yazılanlara okuyucuyu inandırma zorunluluğu yoktur. * Yazılanlar okuyucunun ilgisini çekmelidir. * Nükteli fıkralardan, kıssalardan, vecize ve atasözlerinden faydalanılmalıdır. * Açık, sade ve akıcı bir dil kullanılmalıdır. * Konular okuyucuya merak uyandırmalı, aynı zamanda da eğitici, bilgilendirici olmalıdır.